Güleryüzlü Seksi Escort Bayanlarla Tanışın

Atakum Escort Atakum Escort hiç kimsede sevginin önemsiz olduğuna ilişkin imkanı yoktur. Onun açlığını çekerler, sinemalarda mutlu ya da mutsuz aşk hikayeleri izlerler, yüzlerce niteliksiz aşk şarkıları dinlerler. Atakum Escort buna rağmen, pek azı sevgiye ilişkin bir şeyler öğrenmenin gerekli olduğunu düşünür. Bu özel tutum, kişiyi ya tek başına ya da toplu olarak, böyle düşünmeye yönelten birçok öncülün üstünde yükselmektedir. Bir çok kişi, sevme sorununu ilkel bir biçimde ele almakta, kendi sevebilme gücünden, sevme ediminden çok sevilme olarak görmektedir. Onlar için sorun, nasıl sevilebilecekleri, nasıl sevimli olabilecekleridir. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli yollar denerler. Özellikle erkeklerin kullandığı bu yollardan biri, güçlü olmak, toplumsal konumlarının elverdiği oranda güçlü ve paralı olmaktır. Kadınların başvurdukları bir yol ise, endamına, giyimine özen göstererek çekici olmaktır. Kibar olmak; ilgi çekici konuşmalar yapmak, yardımsever ve alçak gönüllü görünüp kimseyi incitmemek, kendilerini çekici kılmak için kadın ve erkeklerin birlikte başvurdukları diğer yollardır.

Atakum Escort Bayan Numaraları

Sevimli olmak için yapılanları çoğu, başarılı olmak dost kazanmak ve başkalarını etkilemek için yapılanlarla çakışmaktadır. Hem bizim uygarlığımızda bir çok kişi için sevimli olmanın anlamı cinsel cazibeye sahip olmakla popüler olmanın dışında bir anlam taşımamaktadır. Sevgi konusunda öğrenilecek bir şeyin bulunmadığına ilişkin düşünceyi doğuran ikinci öncülün ardında yatan tavır; sevgi sorununun bir yetenek sorunu değil, bir nesne sorunu olduğunu sanmaktan kaynaklanmaktadır. İnsanlar sevmenin kolay olduğunu, fakat sevecek ya da sevilecek doğru nesneyi bulmanın güç olduğunu düşünürler. Bu tutumun kökleri, çağdaş toplumun gelişim tarihine dayanan bir çok nedeni vardır. Çağdaş insanın mutluluğunun temel unsurunu, mağaza vitrinlerine bakmak, peşin ya da ta

Atakum Escort

ksitle dilediği bir şeyi almak oluşturmaktadır. Kadın ya da erkek, insanlara aynı gözle bakıyorlar. Erkek için, çekici bir kız, kız için çekici bir erkek peşinde oldukları ganimetlerdir.

Çekicilik kişilik pazarında genellikle aranan ve peşinde koşulan bir süslü nitelikler paketi anlamına gelir. Kişiyi çekici yapan şey, fiziksel olduğu kadar düşünsel olarak da günün modasına bağlıdır. Bugünün modası ise, kızların daha evcimen ve nazlı olmalarını gerektiriyor. Tersini kanıtlayan karşı konulmaz örneklerin var olmasına karşın, sevmekten daha kolay hiç bir şeyin olmayacağına ilişkin tutum yaygın olmayı sürdürmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir